Bijbel willibrordvertaling 1975

bijbel willibrordvertaling 1975

Wie heeft nu gelijk? Het Griekse werkwoord staat in een passieve vorm (aor. Het was kenmerkend voor jezus deze passieve werkwoordsvorm te gebruiken om het handelen van God te omschrijven. De groot nieuws Bijbel heeft hier dus een goede vertaling. Vervolgens is van belang dat het Griekse woord, dat met voorgaan' vertaald is, een typische herdersterm. Dit geeft aan dat ons vers het beeld uit het vorige vers, vers 31, voortzet.

De statenvertaling bahaya heeft: Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft'. Een tekst met of zonder tegen u' geeft een verschillende betekenis. De statenvertaling spreekt over een geschil tussen broeders, de aging nieuwe vertaling over zondigen tegen God. Het is dus van belang met tekstuele criteria de oorspronkelijke tekst vast te stellen, voordat men tot de uitleg overgaat. Taalkundig onderzoek, het tweede veld van onderzoek is de Griekse taal, die overgezet moet worden in de nederlandse. Ook dit is een exegetische activiteit. Uitleggen begint met vertalen. Dit blijkt ook in Matteüs 26:32. De statenvertaling vertaalt met nadat ik zal opgestaan zijn de nieuweVertaling met nadat ik zal zijn opgewekt de Groot nieuws Bijbel met wanneer ik door God ben opgewekt' en de willibrordvertaling met na mijn verrijzenis'. In de Statenvertaling wordt de verrijzenis beschreven als een daad van jezus, in de nieuwe vertaling als de daad van een ander, in de Groot nieuws Bijbel als een daad van God en de willibrordvertaling houdt het neutraal.

bijbel willibrordvertaling 1975
nu over tot het analyseren van Matteüs 26:32, waar de here jezus het volgende zegt: Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea'. De analyse is de voorstudie, die nodig is om tot een goede interpretatie van het vers te komen. Het eerste aandachtsgebied is de Griekse tekst. Van het nt zijn meer dan 5000 handschriften bekend, die hier en daar verschillen vertonen. De wetenschap van de tekstvaststelling vergelijkt handschriften om de meest betrouwbare tekst te bepalen. Met betrekking tot Matteüs 26:32 vertonen zowel de meeste als de oudste handschriften een volledige énstemmigheid. Dat is bijvoorbeeld niet het geval in Matt. Het verschil in tekstoverlevering komt daar ook tot uiting in de vertalingen. De nbgvertaling van 1951 heeft: Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen'.
bijbel willibrordvertaling 1975

Bijbel (christendom) - wikipedia


De exegese levert daarom de bouwstenen voor de dogmatiek. De systematische theologie vraagt: wat kan uit dit vers payot geconcludeerd worden over hyaluronzuur het thema. De exegese vraagt: wat zégt dit vers. Waar deze twee te weinig onderscheiden worden, leidt dit snel tot een laten buikspreken van de bijbel. Ook het verschil tussen exegese en homiletiek, de leer van de prediking, moet duidelijk zijn. De homileet, de verkondiger van het woord, vraagt: wat zegt het bijbelvers ons. De exegeet vraagt: wat zei het vers de eerste hoorder.

Heilige Schrift, willibrordvertaling 1975


"Dolly" to 5-year-old me, who would sit on her lap, bury my face in her decolletage, and sing "Hel-lo, dolly, well hel-LO." She always gave off the most curious, savory dough like smell. "tfo met la communauté en RelieF" (in French). 'It is possible that programmes like mad Men, where successful men in sharp suits chain smoke throughout the programme, are playing a part in maintaining that image.'. (česky) a b han, sang tae. "Muntzing" with Michael, G3rjv's "Socketry" meeting Andrea iw0hk in piazza san Cosimato! "Fairground family first to gamble on gojis". "The Club saver" 2 meter rig. "never will be a 2B!" rye, k9lcj, "Low Space means Fine teletype." Alan, W2aew, listens to ss while on the road with tektronix.

bijbel willibrordvertaling 1975

In 2004, the nieuwe bijbelvertaling (NBV) translation appeared, which was produced by an ecumenical translation team, and is intended as an all-purpose translation for pulpit and home use; however, there has been much criticism on its accuracy. Willibrordvertaling (1975) de willibrordvertaling is een rooms-katholieke vertaling. De uitgave uit 1975 is de officiële nederlandse vertaling van de katholieke kerk. Een herziene versie werd in 1995 uitgebracht, maar deze is eigenlijk nooit door de katholieke kerk scars geaccepteerd voor kerkgebruik. Get this from a library! Bijbel : uit de grondtekst vertaald : Willibrord vertaling. De katholieke, willibrordvertaling van 1995.

De, bijbel uit de grondtekst vertaald, willibrordvertaling 1995. Een project van Katholieke bijbelstichting Ontwerp: Studio bassa techniek: InterBrug Ontwerp: Studio bassa techniek: InterBrug. Ispen; rosheide;. Johannes 1, nbg-vertaling 1951 (NBG51 ) Het vleesgeworden woord hema In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God.

God s love - god s liefde (dutch-nederlands

Willibrordvertaling 1975 (Soort document: heilige glasvezel Schrift) heilige schrift. Willibrordvertaling 1975, testament - oude testament testament - nieuwe testament. Nederlands: Willibrordvertaling Bijbel 1975, john (Johannes) 3:16 16 zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, creme maar eeuwig leven zal hebben. De eerste complete uitgave (met het volledige oud en nieuw Testament) van. Willibrordvertaling stamt uit 1975. Bijbel en bezinning: Matteüs 6,25-34. Modern language translations are Groot nieuws. Bijbel (gnb international Bible society s Het boek, and the roman Catholic.

bijbel willibrordvertaling 1975

Bible translations into dutch - wikipedia

Deze vertalingen komen onderzoeksinstituut eveneens aan bod: de Statenvertaling van 1977 (SV77 de vertaling van het ne-derlands Bijbelgenootschap uit 1951 (NBG51). Willibrordvertaling uit 1995 (WV95). Derlands, bijbelgenootschap, nbg51, vertaling, statenvertaling nieuwe bijbelvertaling (2004) Groot nieuws Bijbel : 'daar, vanuit sion, zorgt de heer voor een gelukkig leven' of de willibrordvertaling : 'ja, daar schenkt de heer zijn zegen: leven voor altijd). Leven, schenkt, zegen, altijd, gelukkig met mensen bidden om genezing - willibrordvertaling 1995: "gave om ziekten te genezen" (vs. 9) en "gave om te genezen" (vs. de zeer letterlijke voorhoeve-vertaling 1982: "genadegaven van genezing in (de kracht van) de ene geest" (vs. 9) en "genadegaven van genezingen" (vs. Genadegaven, genezen, kracht, genezingen, genezing.

Bijbelvertalingen naast elkaar bestuderen, de katholieke, willibrordvertaling van 1995, en ook de oude. Willibrordvertaling, hebben veel voetnoten en tekstverwijzingen. Wie al die tekstverwijzingen opzoekt en daarbij open is voor wat de geest (de auteur van de Schrift) wil laten zien, leert heel veel. Tekstverwijzingen, schrift, auteur, laten, leert psalm 51 vers. 6 soncino books of the bibl Soncino books of the bibl Soncino books of the bibl Soncino books of the bible e pure e e - the Psalms: The Psalms: The Psalms: The Psalms: Gerhardt/van der zeyde: Gerhardt/van der zeyde: Gerhardt/van der zeyde: Gerhardt/van der zeyde. Gerhardt, psalms, soncino, books, zeyde, literatuur, de bijbel uit de grondtekst vertaald, willibrordvertaling 1995. Library of History,. Oldfather vert., loeb Classical Library 279 en 303, cambridge mass., londen, 1998. Library, history, oldfather, classical, londen, christelijke ethiek en Moraalfilosofie tatoeages, een ethisch.

Willibrord vertaling) by katholieke bbelstichting

Copyright 1998 drs Gijs van den Brink. Velden van exegetisch onderzoek, definitie van exegese, de uitlegkunde of met een moeilijk woord, de hermeneutiek, staat in onze tijd enorm in de belangstelling. De hermeneutiek behandelt, eenvoudig gezegd, de regels die men moet volgen om tot de juiste uitleg van de bijbel te komen. Hermeneutiek is belangrijk, want je hoort nogal eens de uitlating de een zegt dit, de ander serum dat'. Dat zo'n relativerende opvatting het gezag van de bijbel behoorlijk ondermijnt, zal een ieder duidelijk zijn. We zullen aan de hand van een concrete tekst, matteüs 26:32, de verschillende velden van exegetisch onderzoek bespreken en in het volgende hoofdstuk ingaan op principes en vooronderstellingen. Voordat we overgaan tot het bespreken van de verschillende aandachtsgebieden van de exegese moeten we echter deze discipline afgrenzen van de dogmatiek en de homiletiek. De dogmatiek of systematische theologie bespreekt een thema, een onderwerp, zoals God, Israël, doop etc. De exegese daarentegen behandelt een bijbelvers, een perikoop of een boek.

Bijbel willibrordvertaling 1975
Rated 4/5 based on 543 reviews
Recensies voor het bericht bijbel willibrordvertaling 1975

 1. Elamo hij schrijft:

  Hoewel die niet meer beschikbaar is via de gewone verkoopkanalen blijft deze een hoge waardering houden. Op dit moment is Ichthusboekhandel bezig met het proces van certificering van onze website om erkend te worden als Trustedshop. De novelle wordt., belijdenis cadeau 30 december 2017.

 2. Irufa hij schrijft:

  Willibrordvertaling, hebben veel voetnoten en tekstverwijzingen. God, de vader, stuurde zijn eniggeboren zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. De naam van de vertaling is gebaseerd op het feit dat hiertoe door de Staten-Generaal opdracht was gegeven.

 3. Ilowyza hij schrijft:

  Aansluiting bij Trustedshops geeft. Lees meer 58,50, mooie huwelijksbijbel in de willibrordvertaling (NT). Uitgeverij Jongbloed biedt een overzicht van de actuele edities van de willibrordvertaling.

 4. Vunycom hij schrijft:

  Het nieuwe testament werd al eerder voltooid (1938) en lijkt daarom wat ouderwetser dan de vertaling van het Oude testament in dezelfde vertaling. Kenmerkend voor deze vertaling is het feit dat de vertalers het belangrijker vonden dat de bijbel goed leesbaar zou zijn dan dat deze een exacte weergave van de originele bewoordingen zou zijn. Willibrordvertaling (1975 de willibrordvertaling is een rooms-katholieke vertaling.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: